Για την εγγραφή σας στην εκδήλωση πατήστε ΕΔΩ.

Οι εγγραφές θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. Η εγγραφή σας στην Ημερίδα σε κάθε περίπτωση είναι δωρεάν.

Στην περίπτωση εγγραφής σας με φυσική παρουσία, παρακαλούμε όπως έχετε μαζί σας το e-badge που θα λάβετε με email 1-2 ημέρες πριν από την εκδήλωση, προκειμένου να κάνετε check-in στον χώρο της εκδήλωσης. Στην περίπτωση εγγραφής σας για διαδικτυακή παρακολούθηση έχετε λάβει με την επιβεβαίωση της εγγραφής σας το σχετικό link της ιστοσελίδας της εκδήλωσης για να συνδεθείτε live στις 17 Σεπτεμβρίου 2022 στο ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον αναμετάδοσης. Πιο αναλυτικά, για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε θα πατήσετε το κουμπί με την ένδειξη “Live” και θα σας ζητηθεί να κάνετε Log-in με το e-mail και τον κωδικό τα οποία δημιουργήσατε κατά την εγγραφή σας.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. τηρώντας τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR), υποχρεούται να διατηρεί αρχείο με τους συμμετέχοντες σε επιστημονική συγκέντρωση ώστε να έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές (Ε.Ο.Φ. & Π.Ι.Σ.) για τους επιστήμονες υγείας που συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των στοιχείων είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας & Διατροφής με έδρα την οδό Μαιάνδρου 15, 11528 Αθήνα, Τηλέφωνο: (+30) 210-7231332, Φαξ: 2107231332, e-mail: info@eligast.gr, Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Σπυριδούλα Καρδαρά.

Έχω ενημερωθεί για το δικαίωμα μου να απαιτήσω την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών μου δεδομένων καθώς και να ασκήσω το δικαίωμα διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων μου και εναντίωσης επεξεργασίας τους, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, ενώ είμαι ενήμερος/-η ότι δικαιούμαι να ανακαλέσω οποτεδήποτε την παρούσα συγκατάθεσή μου, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της ανακλήσεως καθώς και ότι έχω δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον κρίνω ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Για την εκδήλωση:

  • Αποδέχομαι τη χρήση και διατήρηση των στοιχείων μου από την Οργανωτική Επιτροπή σε κατάσταση με τους συμμετέχοντες στην επιστημονική εκδήλωση.
    • Αποδέχομαι να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας που έχω αναγράψει, από την οργανωτική επιτροπή με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωσή μου σχετικά με επιστημονικές δραστηριότητές.
    • Συγκατατίθεμαι πλήρως, ρητά και ανεπιφύλακτα στη συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία, χρήση και εν γένει τήρηση από την Οργανωτική Επιτροπή αρχείου σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή με τα προσωπικά δεδομένα μου και στη χρήση αυτού του αρχείου σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
    • Επιτρέπω στο Γραφείο Διοργάνωσης με το οποίο συνεργάζεται επί συμβάσει η Οργανωτική Επιτροπή και το οποίο ενεργεί για λογαριασμό της, να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας μου ώστε να μπορεί η Οργανωτική Επιτροπή να μου αποστέλλει υλικό μέσω email, SMS/μηνύματος κειμένου σχετικά με τις υπηρεσίες της.